Welcome to PTTK D±browa Górnicza!

     Menu
· Strona główna
· Adres/Kontakt
· Archiwum
· Historia
· Linki
· Promocje
· Ubezpieczenia
· Zarz±d

     Komisje turystyki

     Fotoalbum

     GSB

Główny Szlak Beskidzki
im. Kazimierza Sosnowskiego


Ubezpieczenia 2014 - dokumenty

Informacja (pdf)

AXA_Tabela_PTMUZ_4.pdf

Formularz_wyznaczenia_osoby_uposazonejZ_3.doc

Formularz_zgloszenia_szkody Z_ 1.pdf

Archiwum:
Ubezpieczenia w PTTK w skrócie 2012
Informacja ZG PTTK 2012
AXA OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
Formularz wyznaczenia osoby uposażonej dla członków PTTK
Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia
Zasady obsługi grupowego ubezpieczenia NNW
Wyciąg z umowy (NNW)