Welcome to PTTK Dąbrowa Górnicza!

     Menu
· Strona główna
· Adres/Kontakt
· Archiwum
· Historia
· Linki
· Promocje
· Statut
· Ubezpieczenia
· Zarząd

     Komisje turystyki

     Fotoalbum

     GSB

Główny Szlak Beskidzki
im. Kazimierza Sosnowskiego

Główny Szlak Beskidzki

W 1923r. Kazimierz Sosnowski wystąpił z inicjatywą usystematyzowania i uporządkowania istniejącej wówczas sieci szlaków oraz utworzenia Głównego Szlaku Beskidzkiego (GSB). Główny Szlak Zachodniobeskidzki ciągnący się od Cieszyna do Krynicy zaprojektował Kazimierz Sosnowski. Wyznakowano go w latach 1924-29. Odcinek Wschodniobeskidzki zaprojektowany przez Mieczysława Orłowicza - w 1935r. Prace nad szlakiem zakończono w latach 1931-35 . Po śmierci Piłsudskiego w 1935r, cały szlak beskidzki od Cieszyna do Kut nad Czeremoszem w G. Czywczyńskich nazwano "Szlakiem Karpackim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".

Po II wojnie światowej część "bieszczadzka" została wyznakowana latem 1954r. ponoć z siekierą w ręku na terenie Bieszczadów od Komańczy na Halicz (1333 m) przez Władysława Krygowskiego i Edwarda Moskałę; w 1975r. został przedłużony do Rozsypańca (1273 m), a w 1984r. przedłużony do Wołosatego. Przebieg Głównego Szlaku Zachodniobeskidzkiego ulegał w miarę upływu czasu niewielkim tylko korektom.

W roku 1973 w stulecie polskiej turystyki KTG ZG PTTK nadało niektórym szlakom imiona wybitnych działaczy turystyki i krajoznawstwa. Główny Szlak Beskidzki został nazwany imieniem Kazimierza Sosnowskiego w uznaniu jego zasług dla poznania i udostępnienia Beskidów Zachodnich.

Warto zauważyć że GSB przebiega prawie przez wszystkie najwyższe szczyty poszczególnych Beskidów m.in. przez najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich będący jednocześnie najwyższym szczytem polskiej części Beskidów czyli Babią Górę - Diablak (1725 m). Szlak liczy 519 km długości, przebiega przez Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz Bieszczady.

Strona Głównego Szlaku Beskidzkiego na stronie COTG
http://www.cotg.pttk.pl/gsb/index.html