Welcome to PTTK Dąbrowa Górnicza!

     Menu
· Strona główna
· Adres/Kontakt
· Archiwum
· Historia
· Linki
· Promocje
· Statut
· Ubezpieczenia
· Zarząd

     Komisje turystyki

     Fotoalbum

     GSB

Główny Szlak Beskidzki
im. Kazimierza Sosnowskiego

Edward Moskała

Edward Moskała urodził się w 1926r., zmarł w 1995 r. w Krakowie. Był znanym wieloletnim działaczem PTTK, znawcą gór, autorem wielu przewodników, panoram, map i monografii górskich (opracował pierwszy Atlas Turystyczny Tatr Polskich). Był inicjatorem budowy bacówek turystyki kwalifikowanej, Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej. Dzięki jego inicjatywie w 1992r. w Krakowie powstał Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. 

Kilka miesięcy przed śmiercią, 2 kwietnia 1995r., podpisał akt darowizny, w którym pozostawił instrukcje związane z inwentaryzacja pozostałego po nim dorobku. Wśród materiałów Moskały znajdziemy m.in. dokumenty biograficzne, jak również materiały spisane po jego śmierci (w latach 1990-1996). Pochowano go na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.

Prace inwentaryzacyjne nad dorobkiem Moskały trwały od września 1999r. do lutego 2000r. Wtedy uroczyście otwarto (w wydzielonej części przeniesionego na ul. Jagiellońską Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej) Pracownę Edwarda Moskały. W Pracowni możemy znaleźć dokładny katalog zbiorów jakimi są akta archiwalne byłego TT i PTT; biblioteka Moskały; dokumenty archiwalne na temat schronisk górskich; prywatna korespondencja; dokumenty osobiste; wszelkie odznaczenia, dyplomy i medale; rękopisy opracowań kartograficznych i literackich nie publikowanych; rękopisy map i panoram; mapy w opracowaniu kolorystycznym; dokumenty fotograficzne i na kasetach video; zbiory archiwalne utajone; zbiory archiwalne różne - dotyczące spraw górskich; zbiory biograficzne ludzi z gór; zbiory kulturalne materialne - meble, obrazy, płaskorzeźby.

7 sierpnia 2005r. roku minęło 10 lat od śmierci Edwarda Moskały.

 

(żródło: http://wierchy.pttk.pl/?s/_warto_wiedziec.id/_28)